Vi driver en psykoterapi-mottagning för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer i centrala Stockholm. Vi arbetar med psykoterapi, konsultation, handledning och föräldrarådgivning.
Vi erbjuder också kortare konsultationer och rådgivning. Vi är specialiserade inom KBT (kognitiv beteende terapi) och PDT (psykodynamisk terapi) samt familjeterapi.


Fram till sommaren har vi enbart digitala möten på FaceTime, WhatsApp, Zoom eller "bara" telefon. Till hösten öppnar vi upp för att även ha möjlighet till IRL-samtal på mottagningen. 

Kontakta oss för ett introduktionssamtal där vi tillsammans bestämmer hur vi ska gå vidare.