Vi driver en psykoterapi-mottagning för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer i centrala Stockholm. Vi arbetar med psykoterapi, konsultation, handledning och föräldrarådgivning.
Vi erbjuder också kortare konsultationer och rådgivning. Vi är specialiserade inom KBT (kognitiv beteende terapi) och PDT (psykodynamisk terapi) samt familjeterapi.


 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att minska risken för smittspridning har vi för närvarande enbart digitala möten FaceTime, WhatsApp, Zoom eller "bara " telefon.
Kontakta oss för ett introduktionssamtal där vi tillsammans bestämmer hur vi ska gå vidare.