top of page

Ungdomsterapi

Att gå i terapi

Att gå i terapi är lika normalt som att gå till läkaren för halsont. Precis som vår hals kan få en infektion, kan vår själ behöva bli omhändertagen och lyssnad på. När vi inte mår bra inuti, påverkar det hela vår kropp. 

 

Trots denna vetskap läser vi ändå dagligen om att psykisk ohälsa ökar - och ökar mycket. Samtidigt har man svårt att hitta hjälp och stöd. Det kan uppfattas som en djungel av olika möjligheter.

Ett stödsamtal/terapi sker med en legitimerad psykoterapeut som är där för att lyssna och samtala med dig; om dig. Under ett samtal är det viktigaste att du kan känna dig öppen och trygg med den som lyssnar. Det är Ni tillsammans som samtalar och kommer överens och följer den förändring som Ni önskar.

 

Det professionella samtalet som äger rum stannar i rummet som samtalet sker i. Skillnaden från ett samtal med vänner och släkt, är att i detta samtal är fokus endast på dig, och ditt bästa och välmående.

 

Samtala i terapi handlar inte om att ge råd, utan identifiera de hinder och problem som finns. Vi önskar att du inte bortser eller springer bort från dina problem, utan att du låter oss tillsammans hitta en väg framåt. 

 

 

bottom of page