Är det opraktiskt att komma till oss? 

Även om ni inte kan att besöka oss på plats (pga av tidsbrist eller geografiska begränsningar), så har
vi möjlighet att genomföra stödsamtal och psykoterapi på distans via Zoom, Skype och FaceTime.
Överallt i hela världen,  utan att göra avkall på kvalitén.


Ibland kan det kännas tryggast att få befinna sig i samma rum som den man samtalar med. Däremot,
visar vår erfarenhet, att med rätt teknik och rutin kan samma mål uppnås genom att "träffas" på distans. 


Kontakta oss för ett introduktionssamtal där vi tillsammans bestämmer och känner av hur vi ska gå vidare. 

Ungdomsterapi i Stockholm ® - info@ungdomsterapi.se - 072 294 9857